Wytrzymałość próbki na ścinanie

Rdzeń o średnicy Ø150 mm
Rdzeń o średnicy Ø150 mm

BADANIE SIŁY ŚCINANIA PRZEPROWADZONE NA ODWIERCONYCH Z WYKONANEJ NAWIERZCHNI RDZENIACH O ŚREDNICY Ø 150 mm - RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ


W ramach remontu nawierzchni lotniska Jagel w roku 1998 wykonano wzmocnienie warstwy bitumicznej lotniska siatką HaTelit®. Po zakończeniu prac bitumicznych pobrano (w formie odwierconych rdzeni o średnicy Ø150 mm) próbki do zbadania wytrzymałości na ścinanie połączenia warstw asfaltowych. Metoda oznaczania wytrzymałości na ścinanie polega na bezpośrednim ścinaniu połączenia między warstwami asfaltowymi w aparacie Leutnera. Do badań przekazano 4 rdzenie z odwiertu. Rdzenie I / III / IV zostały odwiercone z powierzchni wzmocnionej siatką HaTelit® natomiast rdzeń II został odwiercony z powierzchni nie wzmacnianej geosyntetykami.


Tłumaczenie świadectwa badań:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ AsS 21 / 98 / 1578

BADANIE RDZENI Z ODWIERTU ASFALTU / USTALENIE PRZYCZEPNOŚCI

Dostawa próbki: 29.05.98
Przedsięwzięcie budowlane: Lotnisko Jagel
Część budowli: Wzmocnienie bitumiczne na starej nawierzchni
Materiał badawczy: 4 rdzenie z odwiertu Ø 15 cm
Dostawca materiału: bez określenia
Wykonawca budowli: bez określenia
Dostawa: wiosna 1998r.
Miejsce pobrania: miejsce budowy
Dzień pobrania próbki: bez określenia
Próbka pobrana przez: HUESKER Synthetic
Przebadano według: TP D - StB 89, ZTV Stra91/ Erg.97, DIN 1996 T 7
Materiał badawczy: po dokonaniu badań zwrócony zamawiającemu

PRZYCZEPNOŚĆ:

W widoku przekroju rdzeni I / III / IV było widoczne, że pomiędzy warstwami bitumicznymi starej i nowej warstwy wbudowane były materiały geosyntetyczne, gdzie należało badać przyczepność. Dalej dokonano badań przyczepności w obrębie pomiędzy warstwami bitumicznymi starej i nowej warstwy bez wbudowanych materiałów geosyntetycznych.

Przeprowadzone badania wykazały następujące wartości:

Rdzeń Nr Siła ścinania kN
I
II
III
IV
36,42
30,17
37,48
36,72W rdzeniach I / III / IV na starej nawierzchni naniesiona była geosiatka tkana o wielkości oczek 40 x 40 mm. Podczas badania przyczepności nowa warstwa wzmocnienia odrywała się od geosiatki. Geosiatka trzymała się starej warstwy bitumicznej.

W rdzeniu Nr II pomiędzy warstwami bitumicznymi, starą i nową, wzmocnienie geosyntetyczne nie występowało. Wymagane dla przyczepności wartości nie były jednostce badającej znane.

Zgodnie z punktem 5.2.4.7.6 ZTV Stra 91/Erg 97 przyczepność pomiędzy warstwami bitumicznymi należy zbadać. Przy badaniach na rdzeniach Ø 15,0 cm przyczepność powinna wynosić :

  • 15,0 kN/m2 pomiędzy warstwami ścieralną a wiążącą
  • 12,0 kN/m2 pomiędzy innymi warstwami bitumicznymi

Wymagane według ZTV Stra 91/97 wartości przyczepności przy wszystkich rdzeniach zostały osiągnięte.

Test Leutnera Próbka niezbrojona Próbka zbrojona: Próbka niezbrojona** Próbka zbrojona siatką poliestrową HaTelit typ C40/17** powlekana fabrycznie bitumem
siatką z włókna szklanego* niepowlekana bitumem siatką z włókien szklanych i węglowych* powlekana bitumem
Nr próbki/siła ścinająca [kN] 1/9,7
2/14,3
3/17,5
4/0,0
5/1,9
6/10,0
7/15,8
8/30,17 9/36,42
10/37,48
11/36,72

 

Informacja:
Według norm niemieckich (ZTV Stra 91/Erg 97) przyczepność (szczepność) pomiędzy warstwami bitumicznymi należy badać na rdzeniach Ø 15,0 cm i powinna ona wynosić:

  • 15,0 kN pomiędzy warstwą ścieralną a wiążącą;
  • 12,0 kN pomiędzy innymi warstwami bitumicznymi.

Legenda:
* - folder producenta;
** - folder producenta - dane z próbek Ø 15,0 cm pobranych z wzmocnienia nawierzchni lotniska Jagel - Niemcy.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies. Więcej...