Przy­czep­ność produktu do asfaltu

Liczbowe wartości ekwiwalentnej sztywności przyczepności zbrojenia pasm różnych typów i rodzajów siatek z asfaltem "Ceq,rf" [(N/mm)/mm2] (Equivalent Bond Stiffness).

Poniższe wartości zostały pomierzone / obliczone w wyniku serii badań na stendzie doświadczalnym zlokalizowanym na Uniwersytecie Ulm (Holandia) w ramach pracy doktorskiej autora - Dr de Bondt'a.


Gdzie:

ΔFrf - siła wyciągająca (na jednostkę długości pasma) [kN/mm]
Δurf, front - przemieszczenie pasma geosiatki [mm]
λ;L - wydłużenie względne frontu pasma geosiatki
E - moduł sprężystości materiału z którego wykonano siatkę [Pa]
A - pole przekroju pasma geosiatki [mm2]

Ceq,rf wyrażone w [(N/mm)/mm2]


1. Glassgrid 4031 0,1
2. Glassgrid 8501 0,12
3. Tensar AR-1 41
4. Glassgrid 8501 + SAMI 0,06
5a. Rotatex 0,7
5b. Rotatex 2,5
6. HaTelit 30/13 9
7a. MeshTrack 0,25
7b. MeshTrack 0,07
9. SAMI 2Siatki nr: 1, 2, 4, 5a, 5b I 9 siatkami szklanymi, nr 3 - polipropylenową, nr 6 jest siatką poliestrową, natomiast siatki 7a i 7b są siatkami stalowymi.


Źródło danych: Wykres został zaczerpnięty z wydanej w Holandii książki A. H. de Bondt'a pt.: "Anti - Reflective Cracking Design Of (Reinforced) Asphaltic Overlays", jest on zamieszczony w rozdziale 7.6 na stronie 258 pod numerem rysunku 7.43.

Jak wynika z powyższego, spośród przebadanych materiałów, stosowanych do zbrojenia warstw bitumicznych, najlepsze wyniki sczepności z asfaltem uzyskano z wyrobem wykonanym z poliestru. Natomiast najgorsze wyniki sczepności uzyskano dla siatek wykonanych z włókien szklanych.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies. Więcej...