Produkt i technologia

Kompozyt HaTelit ®

Próbka kompozytu HaTelit® 40/17 C
Próbka kompozytu HaTelit® 40/17 C

Kompozyt HaTelit® to elastyczna siatka wzmacniająca wykonana z wysokiej jakości poliestru PES(PET) lub poliwinyloalkoholu (PVA). Całość kompozytu składa się z siatki wzmacniającej oraz ultra cienkiej nie tkanej (igłowanej) włókniny. Zarówno siatka wzmacniająca jak i włóknina mają powłokę wykonaną na bazie bitumu. Włóknina upraszcza instalowanie siatki i zapewnia nieprzerwane na całej powierzchni związanie pomiędzy warstwami.

Wybór poliestru i poliwinyloalkoholu jako materiału do wykonania siatki wzmacniającej opiera się na dużej zgodności ich zachowań mechanicznych z modułem sprężystości podłużnej (modułem Younga) do asfaltu. Dodać do tego należy optymalne wartości tych polimerów w warunkach obciążeń dynamicznych.

Całość powłoki ma zawartość bitumu wynoszącą ponad 60% i zapewnia dobre wiązanie z warstwami asfaltu. Tylko poprzez osiągnięcie optymalnego związania pomiędzy warstwami siatka wzmacniająca może zapewnić przejęcie i rozłożenie naprężeń rozciągających, a tym samym przedłużenie trwałości użytkowej nowej warstwy asfaltu.

Jest to konstrukcja opatentowana w latach 70 XX wieku, która cały czas jest poddawana różnego rodzaju testom i cyklom badań laboratoryjnym oraz bezpośrednio w miejscu zabudowania. Konstrukcja ta od ponad 35 lat zostaje niezmieniona a drobne korekty (układ wiązek siatki, ilość nasączenia bitumem) są wprowadzane w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników w zbrojeniu warstw bitumicznych materiałami syntetycznymi.

Gwarancja jakości

Certyfikowane laboratorium firmy HUESKER
Certyfikowane laboratorium
firmy HUESKER

Każdego dnia w laboratoriach producenta sprawdza się dziesiątki próbek zarówno samego włókna jak i gotowego już wyrobu. Inżynierowie spędzają setki godzin nad przeprowadzanymi testami i analizą wyników. Wynikiem tych wszystkich działań jest produkt najlepiej zbrojący nawierzchnie bitumiczne na świecie.

Stale utrzymywany wysoki standard jakościowy zapewniany jest bezkompromisową inspekcją wewnętrzną oraz inspekcja przez stronę trzecią, zaopatrzoną w niezależne laboratorium do testowania materiałów z akredytacją DIN 18200. na terenie zakładów produkcji identyfikacja produktu jest prowadzona zgodnie z normą EN DIN 10320.

Cykl stałej kontroli jakości rozpoczyna się od surowca a kończy na gotowym produkcie. Producent siatki HaTelit® firma HUESKER Synthetic GmbH posiada akredytację ISO 9001:2000. Laboratorium firmy HUESKER posiada akredytację (DIN EN ISO/IEC 17025:2000) na szereg testów i badań dotyczących materiałów geosyntetycznych.

Typy siatki HaTelit®

Wyróżnia się trzy typy siatki HaTelit® wykonanej z włókien poliestrowych:

  • HaTelit® 40/17C,
  • HaTelit® 40/18C,
  • HaTelit® 40/19C,

oraz cztery typy siatki HaTelit® wykonanej z poliwinyloalkoholu:

  • HaTelit® XP 35,
  • HaTelit® XP 50,
  • HaTelit® XP 100/50,
  • HaTelit® XP 100.

Dostępne Rozmiary

Kompozyt HaTelit® jest dostępny w standardowych szerokościach 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0m.

Istnieje również możliwość dostaw kompozytu w szerokościach niestandardowych 1,5; 2,5; 3,5; 4,5m.

Elastyczność materiału

Kompozyt z siatki poliestrowej PES(PET) lub z poliwinyloalkoholu (PVA), z włókniną polipropylenową jest materiałem elastycznym umożliwiającym wykonywanie remontów nawierzchni połówkowo z jednego pasa materiału. W trakcie zwijania, zaginania a nawet przejazdu pojazdów dostarczających masę kompozyt nie ulega żadnemu uszkodzeniu. HaTelit® doskonale sprawdza się w takiej sytuacji, w przeciwieństwie do siatek i kompozytów wykonanych z włókien mineralnych (np. siatki szklane, bazaltowe, węglowe) lub też sztywnych siatek z polipropylenu, gdzie podczas zagięcia materiału i przejazdu po nim pojazdu następuje uszkodzenie wyrobu i znaczny spadek jego wytrzymałości.

Rozkładanie kompozytu HaTelit® o szerokości 5,00 m na jezdni o szerokości 7,00 m, z jednoczesnym zrolowaniu części siatki zakrywającej drugi pas ruchu, po którym wahadłowo odbywał się ruchu pojazdów podczas wykonywania robót bitumicznych.

Układanie warstwy MMA na kompozycie HaTelit® typu C 40/17

Uszkodzenia siatki powstające w trakcie zabudowania. Siatka wykonana z włókien szklanych.

Odporność temperaturowa

Zestawienie charakterystycznych temperatur niektórych materiałów zabudowywanych w nawierzchniach asfaltowych.
Zestawienie charakterystycznych
temperatur niektórych materiałów
zabudowywanych w nawierzchniach asfaltowych.

Kompozyt HaTelit® , w którym funkcje zbrojącą pełni siatka poliestrowa PES(PET) lub z poliwinyloalkoholu (PVA), jest materiałem dostosowanym do temperatury mieszanki bitumicznej. Wolny jest od wad siatek polipropylenowych (PP), których niska temperatura mięknienia i topnienia materiału sprawia, że siatki te przy kontakcie z gorącą masą wydłużają się, tworząc fałdy materiału pomiędzy rozkładarką asfaltu a kołami samochodu dowożącego masę.

Kompozyt HaTelit® ponadto można zabudowywać niezleżnie od temperatury otoczenia a także jest całkowicie odporny na zmiany temperaturowe nawierzchni w ciągu roku. Jest wyrobem stosowanym od kilkudziesięciu lat we wszystkich strefach klimatycznych - od Grenlandii po równik.

Układanie kompozytu HaTelit® - Spitzbergen

Układanie kompozytu HaTelit® - Libia

Ruch pojazdów po materiale

Stosowanie kompozytu syntetycznego HaTelit® pozwala na wjazd i poruszanie się pojazdów budowlanych po powierzchni wyrobu, bezpośrednio po jego rozłożeniu, bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegów (!). W przypadku siatek z włókiem mineralnych, producenci lub dostawcy materiału w instrukcji rozkładania zalecają aby siatkę przed wjazdem sprzętu budowlanego przysypać ręcznie masą drobnoziarnistą. Dodatkowo zaleca się aby siatki takie, podobnie jak siatki z polipropylenu, były przymocowane do podłoża np. przez kołkowanie. Dla siatek wykonanych z włókien mineralnych zabieg taki (kołkowanie) oznacza zgniecenie włókien siatki i uszkodzenie jej już na etapie układania.

Sprzęt poruszający się bezpośrednio po rozłożonym kompozycie poliestrowym HaTelit®.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies. Więcej...